Az Észak-Magyarország Településeink magazin kiadványában jelent meg a fenti címmel egy írás településünkről. Ezt olvashatják az alábbiakban.

alacska

Az ésszerű gazdálkodás után fejlesztési támogatásban is részesült az önkormányzat.

A mögöttünk hagyott időszakban az egyik legfontosabb feladat a pénzügyi stabilitás megtartása volt. Bár kevés pénzből gazdálkodtak, de pénzintézeti hitelt nem kellett felvennie az önkormányzatnak, így természetesen az adósságkonszolidációban nem részesült a település. Ezt díjazva 10 millió forint fejlesztési támogatásban részesült a község, amely egyben pozitív visszaigazolás volt az elvégzett munkával kapcsolatban is. A most záruló választási ciklusban számos kisebb-nagyobb beruházást valósítottak meg, a sok beadott pályázatból pedig nyertes projektek is kikerekedtek.

– Ezek közül kiemelkedik a polgármesteri hivatal akadálymentesítése, a közpart megépítése és a kopjafa állítása, amelyre nagyon büszkék vagyunk – sorolta a beruházásokat Ujlaki Béla polgármester. – Vis maior támogatásból építettük újjá a temetőnknél a támfalat, de a könyvtárunkban az épület felújítása mellett a fűtésrendszert is korszerűsíteni tudtuk. Az óvodára napelemeket helyeztünk el, hogy a megújuló energiát is hasznosítani tudjuk. Emellett színpadtechnikai berendezéseket is vásároltunk, hogy a helyi rendezvényeinket még színvonalasabban tudjuk lebonyolítani.

Ujlaki Béla megjegyezte: ugyancsak uniós forrásból jelenleg is folyamatban van egy elektromos töltőállomás létesítése, valamint a Kossuth utca harmadik ütemének a felújítása. Alacska polgármestere kiemelte a tavalyi és az idei évben zajló egészséges életmódra való nevelést szolgáló projektet, amely a lakosság szemléletformálásán alapszik és rengeteg hasznos tanácsot nyújt az egészségmegőrzéssel kapcsolatban.

Kihasználták a Startmunkát

– Rendkívül lényeges a foglalkoztatottság javítása, amelyben 2012 óta jelentőset léptünk előre. Az egyéb munkahelyteremtés szinte teljesen lehetetlen, ezért törekedtünk a közfoglalkoztatás maximális kihasználására – folytatta Ujlaki Béla. – A Start munkaprogramban részt vett emberek  a csapadékvíz-elvezetés mellett sokat dolgoztak az orvosi rendelő felújítása alatt is. Emellett filagóriát és parkolót építenek a Kastélykertben, a Hivatali Kirendeltség udvarán pedig támfal és kerítés épül, az udvar egy része szilárd burkolatot kap. Örömteli az is, hogy az Újra tanulok program keretében az állástalanok számára is lehetőség nyílt a tanulásra, új képzettség megszerzésére.

Ujlaki Béla elmondta: a jövőbeli fejlesztések megvalósítása továbbra is csak pályázati forrásokból lehetséges, hiszen az önkormányzat anyagi szempontból nem rendelkezik jelentős tartalékokkal. A jövőben az említett energiamodernizáció mellett a település további fejlesztésére, mezőgazdasági mintaprogram megvalósítására helyezik a fő hangsúlyt.  A hagyományőrzést továbbra is kiemelten kezelve megrendezik a falunapi csillagtúrát, a Nyitott Pincék Napját és a Szüreti felvonulást is, amely sok vendéget vonz a településre.