A település látnivalói

Miklósvári Kastély – feltöltés alatt…

tornyos

Református Templom

templomklsjejotemplom2

A XII. századi oklevelek szerint Alacskának már volt temploma. Az Árpád-kori templom maradványait a mai templomfalak magukban rejtik.
A régi templomot az évszázadok során többször is átépítették. A középkori templom keleti-nyugati tájolású volt. Ezt már a református gyülekezet 1650-ben a déli fal irányában bővítette, mivel a régi templom kicsinek bizonyult a lélekszámában meggyarapodott egyházközség számára.

A templom az 1762-1791 közötti munkálatok után kapta meg mai formáját. 1791. szeptember 4-én fejezték be a munkákat, erről tudósít bennünket a mennyezet egyik festett kazettája.

Ebben az időszakban készült el a népi barokk stílusú festett templomi berendezések egész sora, amely nagy értéket képviselnek és ma is megtalálhatóak templomunkban, mert használatban vannak: Úrasztala, Mózes-szék, szószék korona, karós lóca 1780-ból, a kiskarzatban található gerenda padozat, amely szögek nélkül eresztékekkel lett összeácsolva és persze a festett mennyezet kazettákat sem lehet kihagyni a sorból.

A templom mellett először egy fából épített harangláb állt. 1792-ben húzták fel kőből a 32 méter magas kőtornyot.
Ma kettő harang lakik a templom tornyában. A nagyharang 180 kg súlyú és 1959-ben öntötték Ducsák István műhelyében Őrszentmiklóson. A kisharang 100 kg súlyú és a Budapesti Harangművekben készült 1924-ben.

Az újkori „templomépítők” munkájának gyümölcse is beérett, hiszen 1999-től gyülekezeti önerőből és különböző pályázatok, támogatások segítségével nagyszabású munkák kezdődtek el.

A templom, mint épített örökség, védelméért végzett tevékenységéért a gyülekezet előző lelkipásztora Bihari Richárd állami kitüntetést vehetett át a Parlamentben 2007. április 18-án Hiller István Oktatási és Kulturális minisztertől.

(forrás:www.alacska.tirek.hu)

Történelmi Pincesor

– feltöltés alatt…

Az Alacskai Helytörténeti Gyűjtemény

gyujt

A kilencvenes évek elején vetődött fel a településen először, hogy össze kell gyűjteni, és méltó módon el kell helyezni a község múltjára vonatkozó emlékeket. Az ünnepélyes megnyitóra 1998. augusztus 20-án került sor a mai Polgármestri Hivatal épületében. A helytörténeti gyűjteményben a település írásos és tárgyi emlékei, a szövés-fonás eszközei, lakberendezési tárgyak, mindennapi használati eszközök, a paraszti gazdálkodás tárgyi eszközei, a bányászmúlt emlékei stb kerültek elhelyezésre. Jelentős értéket képvisel az 1900-as évek elején a településről készült 180 db jó minőségű fénykép is. Méltó helyet a Miklósvári Kastély emeletén kapott 2009-ben.