Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének

16/2010.(XII.16.) önkormányzati rendelete

a helyi iparűzési adóról

 Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi adókról szóló  1990.évi C. törvény  1.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi adókról szóló  1990.évi C. törvény 6.§-ában meghatározott feladatkörében  a következőket rendeli el:

1.§

A rendelet hatálya

 A  rendelet hatálya Alacska Község  Önkormányzat illetékességi területére terjed ki.

 

2.§

 Az adó mértéke

 (1)  Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap  2 %-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési  tevékenység esetén az adó  mértéke az 1990.évi C. törvény 37.§ (2) bekezdésének  a, és b, pontja szerinti tevékenység végzés után naptári naponként  5.000.-Ft.

 

3.§

 Záró rendelkezések

(1) A rendelet  2011.január 1-én lép hatályba.

 (2) Hatályát veszti a 15/2002.(XII.12.) rendelet a helyi iparűzési adóról; és azt módosító 17/2003.(XII.11.) rendelet, 23/2004.(XII.16.) rendelet, 16/2006.(XII.15.) rendelet, 22/2007.(XII.13.) rendelet.

 (3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló 2003. évi  XCII. törvényt és a helyi adókról szóló  1990.évi  C. törvényt kell alkalmazni.

  Ujlaki Béla  sk
Polgármester

 Bogdánné Lengyel Marianna sk.
Jegyző

 Kihirdetés napja: 2010.december 16.

 Bogdánné Lengyel Marianna sk.
Jegyző