Berentei Közös Önkormányzati Hivatal
3704 Berente, Esze Tamás út 18.
Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltsége
3779  Alacska, Dózsa utca 7.
Telefonszám: (48) 521-165
Telefaxszám: (48) 521-166
e-mail: alacska@alacska.hu
Honlap cím: www.alacska.hu

Szervezeti ábra

Ujlaki Béla Polgármester
Tel.: 48/521-030

Név Munkakörök Feladat és hatáskörök Telefon Fax E-mail cím
Nagy Boglárka Jegyző Vezeti a Berentei Közös Önkormányzati Hivatalt. 48/411-435 48/411-435 ph@berente.hu
Bogdánné Lengyel Marianna Aljegyző Vezeti az Alacskai Kirendeltséget, helyettesíti a jegyzőt, birtokvédelem, anyakönyvi feladatok, választással kapcsolatos feladatok, Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének működésével kapcsolatos feladatok, döntéseinek előkészítése, végrehajtása, egyes átruházott munkáltatói munkaügyi feladatok, pályázati tevékenységgel kapcsolatos feladatok. 48/521-165 48/521-166 alacska@alacska.hu
Tarczali Mária Pénzügyi ügyintéző Gazdálkodással kapcsolatos feladatok (könyvelés, banki átutalások, házipénztár kezelés stb.), választással kapcsolatos feladatok, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok, pályázatokkal kapcsolatos feladatok. 48/521-167 48/521-166 alacska@alacska.hu
Szőkéné Üveges Erika Igazgatási és adóügyi ügyintéző Adóigazgatás és végrehajtás, kereskedelmi igazgatás, adó és étrékbizonyítvány, hagyatéki ügyintézés, polgári védelemi feladatok, iktatás irattározás, választással kapcsolatos feladatok, mezőgazdasági ügyek, anyakönyvi ügyek. 48/521-165 48/521-166 alacska@alacska.hu
Bodroginé Szőcs Bernadett Igazgatási és szociális ügyintéző Szociális igazgatás, gyámügyi igazgatás, Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat, vadkár ügyek, Alacska Község önkormányzat Képviselő-testületének működésével kapcsolatos feladatok, jegyzőkönyvvezetés, közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatok. 48/521-166 48/521-166 alacska@alacska.hu

Általános ügyintézési idő:

Hétfő: 7.30 – 16.00
Kedd:  7.30 – 12.00
Szerda: 7.30 – 18.00
Csütörtök: –
Péntek: 7.30 – 11.30

Jegyző ügyfélfogadási ideje:

Hétfő 14-16 óra

Aljegyző ügyfélfogadási ideje:

Hétfő: 730 – 1600
Kedd: 730 – 1200
Szerda:730 – 1800
Péntek: 730 – 1130

Polgármester fogadóórája:

Hétfő: 14 – 16 óra
Szerda: 15 – 18 óra