1. Szervezeti, személyzeti adatok
1.1 Kapcsolat, szervezet, vezetők
Hivatalos név: Alacska Község Önkormányzat
Székhely: 3779 Alacska Dózsa utca 7.
Postacím: 3779 Alacska Dózsa utca 7.
Telefonszám: 48/ 521-165
Faxszám: 48/521-166
Központi elektronikus levélcím: alacska@alacska.hu
Honlap címe: www.alacska.hu

A szervezeti struktúra
A szerv vezetői:
Polgármester: Ujlaki Béla
Alpolgármester Mezey Attila
Jegyző: Nagy Boglárka
Aljegyző: Bogdánné Lengyel Marianna

Képviselő-testület:
Ujlaki Béla
Mezey Attila
Almási Ilona
Sulyok Barnabás
Kiss Ottó

Képviselő testület bizottságai:
Ügyrendi Bizottság, tagjai: Sulyok Barnabás, Almási Ilona, Kiss Ottó

A szerv vezetői
1.2 A felügyelt költségvetési szervek
Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltsége
3779 Alacska, Dózsa u. 7.

Berentei Tündérkert Óvoda Alacskai Kastélykerti Tagóvodája
3779 Alacska, Kossuth u. 50/A.
Alapító Okirata

1.3 Gazdálkodó szervezetek

1.4 Közalapítványok

1.5 Lapok
Alacska Lapja

1.6 Felettes, felügyeleti, törvényességi ellenőrzést gyakorló szervek
Hivatalos név: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal
székhely: 3525 Miskolc, Városház tér 1.
levelezési cím: 3530 Miskolc, Pf.: 367
telefonszám: 46/512-901
telefax szám: 46/512-903
e-mail: hivatal@borsod.gov.hu
kormánymegbízott: Demeter Ervin
főigazgató: Dr. Lukács Irén

2. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
Magyarország Alaptörvénye (2011. április 25.)
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény
1990. évi C. törvény a helyi adókról
368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet – az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról
4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet – az államháztartás számviteléről
Alacska Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet

2.2. A hatósági ügyek intézésének rendjével kapcsolatos adatok

Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltségének ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 7.30-16.00
Kedd: 7.30-11.30
Szerda: 7.30-18.00
Csütörtök: szünetel
Péntek: 7.30-11.30

Az alacskai lakosok tekintetében az alábbi ügykörökben a hivatali ügyek intézése a Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltségén történik.

 • adó- és értékbizonyítvány
 • adóigazolások
 • anyakönyvi ügyek
 • birtokvédelmi ügyek
 • gyógyszertámogatás
 • gépjárműadó
 • hagyatéki, póthagyatéki ügyek
 • helyi iparűzési adó
 • kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos eljárások
 • kommunális igazgatással kapcsolatos ügyek
 • környezet és természetvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek
 • köztemetés
 • közösségi együttélés alapvető szabályaival kapcsolatos ügyek
 • lakcím bejelentési ügyek
 • lakhatási támogatás
 • nem üzleti célú közösségi, szabadidős szálláshely- szolgáltatás engedélyezési eljárása
 • növény és állatvédelmi igazgatással kapcsolatos ügyek
 • rendkívüli települési támogatás
 • rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény
 • segély és bérkifizetés
 • szálláshely-üzemeltetés engedélyezési eljárása
 • számlaszámaink
 • talált tárgyak kezelése
 • telepengedélyezési eljárás
 • temetési támogatás
 • zenés, táncos rendezvény tartásának engedélyezési eljárása
 • útkezelői hozzájárulás

2.3. Közszolgáltatások
Az Önkormányzat által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások igénybevételének rendje:

Település szilárd hulladék: a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 14/2014. (XI.13.) önkormányzati rendelet
Háztartási szennyvíz: a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló 19/2013. (XI.05.) önkormányzati rendelet

2.4. A szerv nyilvántartásai
A közfeladatot ellátó szerv által saját fenntartású adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró jegyzéke:

 • szociális ellátások nyilvántartása,
 • telepengedéllyel rendelkezők nyilvántartása, szálláshelyek nyilvántartása,
 • kereskedelmi, vendéglátó egységek nyilvántartása,
 • bélyegzők nyilvántartása,
 • méhészek nyilvántartása,
 • eb-nyilvántartás.

2.5 Nyilvános kiadványok: –

2.6 Döntéshozatal, ülések
1. A testületi szerv döntései előkészítésének rendje Alacska Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 6.§-9.§
2. A testületi szerv döntéseiben való állampolgári közreműködés (véleményezés) módja (erre szolgáló postai, illetve elektronikus levélcím) Alacska Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 18.§-20.§
3. A testületi szerv döntéshozatalának eljárási szabályai Alacska Község Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 13/2014. (X.28.) önkormányzati rendelet 13.§-17.§
4. A testületi szerv ülésének helye: 3779 Alacska, Kossuth u. 50/A., Alacska, Dózsa u. 7.
5. A képviselő-testület munkaterve:
2016. évi munkaterv

2.7 A szerv döntései, koncepciók, tervezetek, javaslatok
A Képviselő-testület rendeletei: Önkormányzat-rendeletek

2.8 Pályázatok

2015. évi fejlesztések, beruházások, pályázatok

2.9 Közérdekű adatok

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények tekintetében elérhetőségek:
Alacska Község Önkormányzat
cím: 3779 Alacska, Dózsa u. 7.
telefonszám: 48/521-165
faxszám: 48/521-166
e-mail: alacska@alacska.hu

2.10 Közzétételi listák

Az egyedi közzétételi listát

3.1 A működés törvényessége, ellenőrzések

1. Vizsgálatok, ellenőrzések listája
A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos – nyilvános megállapításokat tartalmazó – vizsgálatok, ellenőrzések felsorolása.
2014. évi éves ellenőrzési jelentés
2015. évi éves ellenőrzési jelentés
2.  Az Állami Számvevőszék ellenőrzései
Az Állami Számvevőszék ellenőrzéseinek nyilvános megállapításai-nemleges
3. Egyéb ellenőrzések, vizsgálatok
A szervre vonatkozó egyéb ellenőrzések, vizsgálatok nyilvános megállapításai – Nemleges.
4. A működés eredményessége, teljesítmény
A közfeladatot ellátó szerv feladatellátásának teljesítményére, kapacitásának jellemzésére, hatékonyságának és teljesítményének mérésére szolgáló mutatók és értékük, időbeli változásuk.
Beszámoló Alacska Község Önkormányzat 2011-2014. évi munkájáról
5. Működési statisztika
A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk – Nemleges.

3.2 Költségvetések, beszámolók

2016. évi költségvetés 3. módosítással egységes szerkezetben
2015. évi költségvetés
2015. évi költségvetés 1. módosítással egységes szerkezetben
2015. évi költségvetés 2. módosítással egységes szerkezetben
2015. évi költségvetés 3. módosítással egységes szerkezetben
2016. évi költségvetés

2016. évi költségvetés 1. módosítással egységes szerkezetben

2016. évi költségvetés 2. módosítással egységes szerkezetben

2017. évi költségvetés

2017. évi költségvetés 1. módosítással egységes szerkezetben

2017. évi költségvetés 2. módosítással egységes szerkezetben

2018. évi költségvetés

 

Számviteli beszámolók

2016. évi zárszámadás
A költségvetés végrehajtása
Alacska Község Önkormányzat 2014. évi zárszámadása
2015. évi zárszámadás
3.3 Működés

Foglalkoztatottak:
Alacska Község Önkormányzat foglalkoztatottjainak száma: 1 fő
Polgármester:1 fő
Képviselő-testület: 4 fő
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma: 28 fő
Berentei Közös Önkormányzati Hivatal Alacskai Kirendeltsége: 4 fő
Berentei Tündérkert Óvoda Alacskai Kastélykerti Tagóvodája: 4 fő

Támogatások: –
Szerződések: –
Koncessziók: –
Egyéb kifizetések: –

Töltse le Alacska Pénzügyi jelentését erre a hivatkozásra kattintva!

Sajó-Bódva Völgye és Környéke Települési Szilárd hulladékgazdálkodási rendszer (KEOP-7.1.1.1/09-2009-0007) projekt tájékoztató plakátja

Tájékoztatás a vadászterületek határát megállapító határozatok jogerejének beálltáról >>


Fenti közérdekű adatok közzétételére az alábbi jogszabályok vonatkoznak:


EGYSÉGES KÖZADATKERESŐ RENDSZER


Közadatkereső