Alacska

község

Településrendezési Tervének felülvizsgálata
Készült a 314/2012. (XI.8.) Korm. rend. előírásai szerint

Jóváhagyásra került dokumentáció

Tartalomjegyzék

A) Előzmények

Tájékoztató munkarészek

 1. Tervezői nyilatkozat
 2. Lakossági tájékoztató a településrendezési terv készítéséről
 3. A tervkészítés előzményei
 4. Műholdas fotó a tervezési területről (forrás:Google Earth)
 5. Határozat a terv készítéséről
 6. Határozat a partnerség elveiről
 7. Megalapozó vizsgálat
 8. Alaptérkép

B) Településfejlesztési Koncepció

Jóváhagyásra került munkarészek

 1. Településfejlesztési Koncepció határozat
 2. Településfejlesztési Koncepció
 3. Határozat a Településfejlesztési Koncepció megalapozó vizsgálatának elfogadásáról

C) Településszerkezeti Terv

Jóváhagyásra került munkarészek

 1. Településszerkezeti terv – határozat
 2. Településszerkezeti terv az igazgatási területre
 3. Településszerkezeti terv a belterületre
 4. A Településszerkezeti terv leírása

D) Alátámasztó munkarészek

Tájékoztató anyagok

 1. Területfelhasználási mérleg
 2. Összhang a területrendezési tervekkel
 3. Biológiai aktivitásérték számítás
 4. Környezetalakítási javaslat
 5. Tájrendezési javaslat
 6. Közlekedésfejlesztési javaslat
 7. Közműfejlesztési javaslat
 8. Környezeti értékelés és javaslat
 9. Összhang a hatályban lévő településszerkezeti tervvel
 10. Kulturális örökségvédelem
 11. Régészeti adatszolgáltatás
 12. Erdészeti adatszolgáltatás

E) Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv

Jóváhagyásra kerülő munkarészek

 1. Helyi Építési Szabályzat – rendelet
 2. Szabályozási terv a külterületre
 3. Szabályozási terv a belterületre

F) Terviratok

Előzetes véleményezési szakasz munkarészei

 1. Előzetes véleményezési szakasz véleményei
 2. Előzetes véleményezési szakasz összefoglalása
 3. Közbenső véleményezési szakasz véleményei
 4. Közbenső véleményezési szakasz lezárása
 5. Partnerségi egyeztetés jegyzőkönyve
 6. Határozat a környezeti értékelés elfogadásáról
 7. Záró szakmai vélemény

Tervező: