március 9, 2016 Hírek Nincs hozzászólás

Értesítem, hogy az Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. március 9-én (szerdán) 1600 -tól  ülést tart, amelyre tisztelettel meghívom.

Helye: Kastélykerti Tagóvoda terme
(3779 Alacska, Kossuth u. 50/A.)

Az ülésen a következő napirend kerül tárgyalásra:

1./  Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat beszámolója 2015. évi munkájáról, a családvédelem helyi rendszeréről
Előadó: Családgondozó

2./  Polgármester tájékoztatója két ülés között történt eseményekről, tett intézkedésekről
Előadó: Polgármester

3./ Alacska Község Önkormányzat 2015. évi költségvetési rendeletének módosítása
Előadó: Polgármester

4./  Beszámoló Berente-Alacska Települések Óvodai Intézményfenntartó Társulása Társulási Tanácsának 2015. évi munkájáról
Előadó: Polgármester

5./  Szociális kérelmek elbírálása
Előadó: Igazgatási és szociális ügyintéző

Alacska, 2016. március 3.

Ujlaki Béla
Polgármester

Written by admin.alacska