május 15, 2013 Hírek Nincs hozzászólás
Önkormányzatunk pályázott a START-programban megvalósítható munkafázisokra.

– A „Belvízelvezetés, árok, patakmedrek rendbetétele” c. projekt 2013.03.11-2013.11.30-ig tart, és 15 fő 8 órában történő foglalkoztatására van lehetőségünk.

A program elnyert összes költsége: 15.694.557.- Ft.

 

– Az „Egyéb értékteremtő” beruházás keretén belül az Orvosi rendelőt kívánjuk felújítani, szintén közmunka programban, 2013.07.01.-2013.12.31-ig 10 fővel, 8 órás foglalkoztatással.

A projekt elnyert összes költsége: 7.148.364.-Ft.

 

Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 69/2013.(II.20.) sz. határozata alapján az ÉMOP-4.1.1/A-12 számú és jelű pályázati  kiírásra is pályázatot nyújtott be. A pályázat tárgya: Egészségügyi alapellátás Alacska községben.

Az igényelt támogatás összege: 59.999.999.-Ft.

A pályázathoz önrészt nem kell vállalnunk!

 

A 8/2013. (III.29.) BM. rendelet alapján a „Kötelező önkormányzati feladatot ellátó intézmények fejlesztése, felújítása” című pályázati kiírásra is pályáztunk a Kastélykerti Tagóvoda további felújítására. (A nyílászárók, mosdók, fűtésrendszer már felújításra került.)
A pályázatra az alábbi műszaki tartalom került megfogalmazásra, és kidolgozásra:
– külső hőszigetelés elkészítése,
– belső gépészeti szerelések, járófelületek felújítása,
– tetőhéjazat felújítása.

A pályázott összegszerűség: 18.994.535.-Ft.

A pályázathoz önerőt nem kell biztosítani, mivel Alacska település önkormányzata törlesztési célú támogatásban, adósságkonszolidációban nem részesült!

 

Ujlaki Béla
polgármester

Written by admin.alacska