május 8, 2020 Hírek Nincs hozzászólás

FELHÍVÁS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy Alacska Község Önkormányzat Képviselő-testületének
a település tisztaságának védelméről szóló 5/2015. (V.15.) önkormányzati rendelete alapján:
Az ingatlantulajdonosok a közterület tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
a) az ingatlan előtti (úszótelek esetén az épület körüli) járdának, (járda hiányában 1 méter
széles területsávnak), a járda melletti zöldsáv úttestig történő teljes területének tisztántartása,
a hó eltakarítása és síkosság mentesítése,
b) járműbehajtók átereszeinek jó karban-és tisztántartása, a hó eltakarítása és síkosság
mentesítése,
c) az ingatlan előtti, melletti nyílt árkoknak és műtárgyainak tisztántartása, a csapadékvíz
akadálytalan elfolyásának biztosítása.
Az ingatlantulajdonosoknak az épülete, telekingatlana tisztántartásával kapcsolatos feladatai:
a) mind a beépített, mind a beépítetlen ingatlan tisztántartása, gyommentesítése, a járda és
úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő nyesése,
b) az épület faláról, kerítéséről az időszerűséget vesztett, szakadt, jogellenesen elhelyezett
falragaszok, festések folyamatos eltávolítása.
Kérjük, a fenti rendelkezések betartását, ingatlanjaik és a közterületek meghatározott
szakaszának tisztántartását.

Önkormányzat

Written by admin.alacska